Deelrenovatie

Het herstellen van schade aan riolering zonder te graven. Indien uit rioolinspectie blijkt dat er plaatselijke schades aanwezig zijn is het niet altijd nodig of wenselijk de gehele streng te vervangen.

Met behulp van GVK deelrenovatie kunnen de beschadigde buisdelen tot oorspronkelijk functioneren worden hersteld.

 

Vaak vormt een herstelling op de traditionele manier een zware belasting voor de omgeving. De weg moet afgezet en opgebroken worden, bestrating verwijderd, asfalt zagen/afvoeren en het verkeer moet omgeleid worden en eventuele bronbemaling moet er aan te pas komen.

 

De techniek van GVK deelrenovatie heeft zich tot een duurzame methode en een specialistische rioolreparatietechniek ontwikkeld. We werken met een gecertificeerde en conform de normen van de DiBt –zulässung en bijbehorende 10.000 uren test

 

Bij niet-mantoegankelijke riolen kunnen schades van diverse diameters, lengte en dikte worden hersteld.

De methode kan toegepast worden in ronde- en eivormige riolen en is voor vrijwel elke schade toepasbaar.

 

Deze renovatie techniek wordt gecombineerd met onze robotcutter. Dit is een op afstand bestuurbare freesrobot die obstakels kan wegfrezen en huis- en kolkaansluitingen in een gerenoveerd rioolgedeelte van binnen kan open boren.

Kenmerken GVK deelrenovatie:

 

 • Toepasbaar bij diameters vanaf Ø 200mm t/mØ 1000mm.
 • Zowel toepasbaar in ronde als in eivormige buizen
 • Lengte en de dikte van de GVK deelrenovatie is afhankelijk van de schade
 • Minimale overlast
 • Zeer snelle uitvoeringstijd
 • De GVK renovatie past zich aan de contouren van het bestaande riool aan, hoekverdraaiingen, axiaal, radiale verplaatsingen vormen geen enkel probleem
 • Afdichtingsmateriaal garandeert de waterdichtheid tussen de GVK deelrenovatie en de oorspronkelijke buiswand
 • Door de lage k-waarde, geringe wanddikte en afgeronde in- en uitstroomvorm van de GVK deelrenovatie is er nauwelijks invloed op het hydraulische functioneren van het riool
 • Goede chemicaliën resistentie (o.a. tegen H²S)
 • DiBt –zulässung en bijbehorende 10.000 uren test
 • De methode is ook zeer geschikt voor het herstel van opleveringsgebreken

Werkzaamheden

Rioolreiniging

Rioolinspectie

Wortelfrezen

Deelrenovatie

Hoedliners

Freesrobot