Freesrobot

Om werkzaamheden te kunnen uitvoeren in leidingen die niet mantoegankelijk zijn, is het noodzakelijk om robotsystemen in te zetten.

De freesrobot kan worden ingezet voor het verwijderen van obstakels, zoals wortels, doorgestoken inlaten, spoelcement en dergelijke. Maar is ook inzetbaar voor het uitvoeren van duurzame reparaties en renovaties.

Zo is Van Gurp bv o.a. in staat om kolk- en huisaansluitingen te openen na het relinen van riolen en plaatselijke reparaties zoals deelrenovaties.

Frezen van:

 

  • Aansluitingen in relining
  • Boomwortels
  • Obstakels
  • Doorgestoken aansluitingen
  • Spoelcement
  • Beton

Werkzaamheden

Rioolreiniging

Rioolinspectie

Wortelfrezen

Deelrenovatie

Hoedliners

Freesrobot